תקנון אתר ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש אתר

תאריך פרסום: 14/04/2022

כללי:

ברוכים הבאים לאתר גילה אלישיב נטורופתית (להלן: "האתר"). האתר מופעל על ידי גילה אלישיב (להלן: "הנהלת האתר", "אנו" וכיו"ב).

מטרתם של תנאי שימוש אלה (להלן: "תנאי השימוש") הוא להסדיר את השימוש ותנאי השימוש שלך, גולש באתר (להלן: "אתה", "המשתמש", "לך", "שלך", וכיו"ב), באתר, בשירותים ובמוצרים המוצגים בו. בבקשה קרא בעיון את תנאי השימוש לפני ביצוע שימוש באתר, מכיוון שהכניסה לאתר והשימוש בו מהווים הסכמה על ידך לתנאי שימוש אלו.

הנהלת האתר מייחסת חשיבות רבה לתנאי השימוש. תנאי השימוש מהווים הסכם בין הנהלת האתר לבינך ובין הנהלת האתר לבין המשתמשים, ומצפה ממך ומכל המשתמשים באתר לנהוג בהתאם לתנאי השימוש. בכל מקרה של הפרת תנאי השימוש, הנהלת האתר שומרת על זכותה לנקוט בצעדים משפטיים או בכל צעד לה היא זכאית על פי דין, כנגד המפר ו/או מי מטעמו. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אתה נדרש להימנע משימוש באתר ובתכניו וכן להימנע משימוש במוצרים ובשירותים המוצגים באתר בין אלו המוצגים למכירה ובין אלו המוצגים בחינם לרווחת המשתמשים.

השימוש באתר זה על כל התכנים והשירותים המוצגים ו/או המוצעים בו, כמו גם הורדה של קבצים, מדיה והתכנים השונים המוצעים לקהל המשתמשים באתר, עשויים להשתנות מעת לעת.

הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים, וכל שינוי או עדכון יהא תקף באופן מיידי עם עם פרסום תנאי השימוש המעודכנים באתר. תנאי השימוש אשר יחולו על משתמש יהיו תנאי השימוש אשר היו מפורסמים באתר בעת המאוחר מבין (1) ביקורו האחרון של המשתמש באתר או (2) בעת התקשרותו האחרונה עם הנהלת האתר בקשר למוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר. עליך לבדוק את תנאי השימוש באופן תדיר כדי להתעדכן בשינויים. במקרה שבו ביצעת שימוש באתר לאחר פרסום השינויים, הרי שתהא כפוף ומחוייב לתנאי השימוש יחד עם השינויים שבוצעו בהם.

אחריות מקצועית:

ראשית יצויין כי האתר מספק מידע בלבד. אין באף אחד מתכני האתר, ו/או הכתוב באתר, משום מתן יעוץ כזה או אחר ובפרט אין בהם משום מתן יעוץ רפואי כזה או אחר ובוודאי אינו מהווה תחליף ליעוץ מכל סוג שהוא ובפרט אינו מהווה תחליף ליעוץ רפואי. כל המסתמך על הכתוב באתר ו/או על כל תוכן המופק ממנו עושה זאת על אחריותו המלאה.

הכתוב והמוצג באתר אינו מתיימר למצות את מכלול המקרים והנסיבות. ההיפך הוא הנכון, בכתיבת תוכן האתר הונחו הנחות רבות אשר נכונות לקבוצת מקרים כלליים בלבד, ועל כן בכל מקום שבו נדרש מענה של רופא פרטני אנו מפצירים בך לפנות/להעזר בשירותיו של רופא.

כל שימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהנהלת האתר אינה ממליצה ו/או מביעה דעה באמצעות התוכן שמופיע באתר (להלן: "המידע") לרבות המידע ו/או השירות ו/או המוצרים. אין להסתמך ו/או לקחת החלטות על בסיס המידע, וכל המסתמך או לוקח החלטות על בסיס המידע עושה זאת על דעתו ואחריותו המלאה. יודגש שוב כי אין הנהלת האתר ו/או האתר מתיימרים להיות גורם טיפולי או מקצועי מנחה. מומלץ בעת הצורך לפנות לגורמי מקצוע מוכשרים. מלוא האחריות הבלעדית בשימוש באתר ו/או בשירותים ו/או במוצרים ו/או במידע מוטלת על המשתמש והוא מצהיר כי הוא מודע לכל ההשלכות האפשריות כתוצאה משימוש כאמור וכי עשה את כל הבדיקות הנדרשות מצידו טרם שימוש כאמור, טרם הסתמכות כלשהי על המידע וטרם ביצוע פעולה כלשהי לרבות פעולה הקשורה ישירות בחייו של המשתמש. לא תהיה אף טענה כלפי הנהלת האתר לרבות טענת הסתמכות ו/או נזק ישיר ו/או עקיף.

מצוקה נפשית

במידה והנך חווה מחשבות אובדניות או מחשבות על ביצוע נזק לך או לאחרים, או ככל שהנך חולה במחלה נפשית, חש במצוקה, חרדה, או סכנה אישית או נפשית עבורך או עבור אחרים, או כל סיבה אחרת בה הנך במצב חרום בריאותי ו/או נפשי ו/או אישי, או שהנך נמצא בכל סוג אחר של מצוקה, טראומה או ניצול, עליך לפנות לטיפול רפואי/נפשי מתאים, ואין להסתמך בשום אופן על [השירותים שמציע האתר].  אם זהו המצב אנו מפצירים בך לפנות לקבלת עזרה ו/או ייעוץ רלוונטי. להלן מספרי טלפון אשר עשויים לסייע לך:

  • 100 – משטרת ישראל
  • 1201 – ער"ן (עזרה ראשונה נפשית בטלפון ובאינטרנט)
  • 101 – מגן דוד אדום
  • 1-800-30-30-12– עזר מציון – האגף לבריאות הנפש.

בחירתך להשתמש בשירותים שמציע האתר על אף אזהרה זו הינה על אחריותך בלבד, ובשימושך באתר או בשירותים שהוא מציע אתה משחרר את הנהלת האתר מכל אחריות.

מצוקה רפואית

במידה והנך חווה בעיה רפואית המצריכה טיפול רפואי, או כל סיבה אחרת בה הנך במצב חרום בריאותי, או שהנך נמצא בכל סוג אחר של מצוקה, עליך לפנות לטיפול רפואי מתאים, ואין להסתמך בשום אופן על השירותים שמציע האתר.  אם זהו המצב אנו מפצירים בך לפנות לקבלת יעוץ ו/או טיפול רפואי רלוונטי.

בחירתך להשתמש בשירותים שמציע האתר על אף אזהרה זו הינה על אחריותך בלבד, ובשימושך באתר או בשירותים שהוא מציע אתה משחרר את הנהלת האתר מכל אחריות.

תקלות

הנהלת האתר עושה מאמצים על מנת שהאתר יפעל ללא תקלות ו/או באגים, אך אין אנו יכולים להתחייב שתקלות אלו לא יקרו ושהאתר יהיה זמין לך בכל עת ועל כן לא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות או בשל הורדת האתר. אתה משחרר בזה את הנהלת האתר ומוותר בזה על כל טענה באשר לאירועים כאמור ו/או באשר לכל נזק העלול להגרם בעקבותיהם באופן ישיר או עקיף. אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו הפרעות בזמינות האתר בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג' או אחרים.

כשירות לשימוש:

מי שרשאי להשתמש באתר ו/או לבצע רכישות באתר חייב לענות על כל תנאי הכשירות הבאים:

  • אזרח ישראלי בעל תעודת זהות ישראלית בתוקף המתגורר בישראל ובעל כתובת מגורים עדכנית בישראל -או- תאגיד משפטי פעיל שהתאגד בישראל;
  • בן 18 שנים לפחות, כשיר משפטית על פי דין ושלא מונה לו אפוטרופוס;
  • בעל כתובת אימייל פעילה;
  • בעל כתובת פיזית עדכנית בישראל לקבלת הודעות.

בשימושך באתר אתה מצהיר כי אתה עונה על כל ההגדרות המנויות לעיל. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות ולא תהיה מחוייבת כלפי אף אדם או גוף אשר אינו עונה על אחת או יותר מההגדרות לעיל.

השימוש המותר באתר ו/או בתכניו הוא פרטי בלבד, וכל שימוש מסחרי באתר ו/או בתכניו הינו אסור.

אם אתה מנוי לשירות באתר אתה מתחייב להשתמש במנוי בכפוף להגבלות ולתנאי המנוי הספציפי שרכשת כפי שהופיעו בעת הרכישה, וזאת בנוסף לתנאי השימוש.

השימוש שלך באתר יעשה רק למטרות חוקיות ובהתאם ובכפוף לכל דין. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות, ואתה משחרר בזה את הנהלת האתר מכל אחריות באשר לשימוש שאינו עולה בקנה אחד עם דרישה זו.

רכישת שירותים באתר

שימוש אישי

השירותים שנרכשו באתר ו/או דרך הנהלת האתר, הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה. כל שימוש שאינו נעשה על ידי האדם או הגוף שרכש אותו הינו אסור, והוא חורג מהשימוש המותר במסגרת הרכישה. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לחסום שימוש של משתמש המפר הוראה זו. כמו כן הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחייב משתמש בחיוב נוסף בגין השימוש החורג שביצע במסגרת הרכישה ואתה מסכים בזאת מראש לביצוע כל חיוב כאמור.

אופי התשלום, מחירים ותעריפים

אופי התשלום והמחירים עבור השירותים הניתנים באתר נקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר כפי שמפורסם באתר מעת לעת. כמו כן, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תעריפי החיוב ומחירי המוצרים והשירותים המוצעים באתר בכל מועד שתבחר ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות שינוי תעריפים במנויים קיימים שכבר נרכשו על ידך.

מדיניות ביטולים

לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי מלא או חלקי לאחר הרכישה ו/או השימוש בשירות ו/או מוצר שנרכש באתר. לא ניתן לבטל עסקה ולא ניתן לקבל החזר, בגין רכישת שירות או מוצר שנרכש במסגרת האתר, הכל כפוף להגבלות שבדין ובפרט בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ובתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. ככל והלקוח זכאי להחזר כספי כלשהו בהתאם לאמור בחוק, החזר זה יהיה במידה המינימאלית הדרושה על מנת לעמוד בדרישות החוק. ככל והלקוח זכאי לביטול המנוי, הביטול יעשה בזמן המאוחר ביותר שניתן על מנת לעמוד בדרישות החוק. הכל, אלא אם קבעה הנהלת האתר אחרת בהתאם לנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה.

אתרים מקושרים אחרים

על ידי מתן קישורים לאתרים אחרים, הנהלת האתר אינה מתחייבת או ערבה למידע או המוצרים, או מאשרת את המידע או המוצרים, הקיימים באתרים אלה. בנוסף, קישור לאתר אינו מצביע על קשר כלשהו לאתר המקושר או תמיכה בו.

הנהלת האתר אינה פועלת או שולטת באתרים חיצוניים כלשהם, ואין לה כל אחריות למידע, למוצרים ו/או לשירותים הנמצאים באתרים חיצוניים כלשהם. אין בקישורים אלה כדי לאשר את הדיוק או המהימנות של מידע, מוצרים ו/או שירותים כלשהם הניתנים באתרים חיצוניים כלשהם או באמצעותם, לרבות אך לא רק, מצג מכל סוג שהוא, במפורש או במשתמע, כמו לדוגמה מצג לגבי סחירות או התאמה למטרה מסוימת. אתה לוקח על אחריותך הבלעדית ונוטל על עצמך את מלוא הסיכון הכרוך בשימוש שלך באתרים חיצוניים כלשהם.

אתר מסחרי הכולל שיווק שותפים

אתה מודע לכך שהנהלת האתר אכן מייצרת הכנסות מהאתר. נא הנח את הדברים הבאים בעת קריאת תוכן כלשהו, ​​שימוש בכלים שלנו או אינטראקציה אחרת עם מידע כלשהו המוצג באתר:  (1) הנהלת האתר עושה שימוש ב"קישורי שותפים" המפנים מבקרים לאתרי צד שלישי. הנהלת האתר מפוצה על פי הפניה אם המבקר מבצע בהצלחה פעולה שצוינה מראש (לדוגמה, פותח חשבון חדש); (2) כל קישור לאתר של צד שלישי עשוי להיות קישור של שותפים אשר עשוי להכיל או לא יכול להכיל קובץ עוגיה "cookie" המצורף אליו (קרא עוד על קובצי העוגיות לעיל); (3) על כל המבקרים להניח כי כל המוצרים (לדוגמה, ספרים, תוכנה, עלוני מידע, אלקטרוניקה) או שירותים (לדוגמה מנויים בחינם או בתשלום) המוזכרים באתר או באתרי הצד השלישי התקבלו ללא עלות (אלא אם כן צוין אחרת) לפני הזכרתם. להנהלת האתר הסכמי שיווק עם "שותפים" רבים ושונים (כלומר מתווכים מקוונים, אתרים, שירותים פיננסיים, הוצאות ספרים). כל השותפים מתגמלים את הנהלת האתר עבור קידום המדיה ו/או המוצרים ו/או השירותים שלהם. שיתוף הפעולה בין הנהלת האתר לשותפיה כאמור עשוי להיות על בסיס עלות לפעולה (CPA), עלות לאלף צפיות (CPM) או על פי צורה אחרת שמוסכמת על ידי שני הצדדים. אין לראות בקיומם של הסכמי שיווק אלה כאישור או המלצה של הנהלת האתר על השותפים ו/או כל אחת מהחברות המסונפות להם. השימוש באתר זה ובשירותיו ו/או במוצריו הוא החלטה אישית שלך ושל כל גורם הבוחר בשירות ו/או מוצר זה.

קניין רוחני

האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה על כל צורותיהם, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם להנהלת האתר ומהווים קניין רוחני בלעדי של הנהלת האתר ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאת הנהלת האתר. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד את התכנים המוצגים באתר, פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר ללא קבלת אישור כתוב מראש.

פרטיות מבקרים באתר

כמו רוב מפעילי האתרים, הנהלת האתר אוספת מידע שאינו מזהה באופן אישי מהסוג שדפדפני האינטרנט והשרתים מעמידים בדרך כלל לרשותו. זה כולל, בין היתר, סוג דפדפן, העדפת שפה, אתר מפנה ותאריך ושעה של כל בקשת מבקר באתר. מטרתה של הנהלת האתר באיסוף מידע שאינו מזהה אישית היא להבין טוב יותר כיצד מבקרים משתמשים באתר. מעת לעת, הנהלת האתר עשויה לשחרר מידע שאינו מזהה באופן מצטבר. דוגמאות לכך כוללות פרסום של דוח על מגמות השימוש באתר או חשיפת סטטיסטיקה.

הנהלת האתר אוספת גם מידע בעל זיהוי אישי, כמו כתובות פרוטוקול אינטרנט ("IP"). הנהלת האתר אינה משתמשת במידע כזה כדי לזהות את מבקריה. הנהלת האתר גם לא חושפת מידע שמזהה באופן אישי, למעט באותן נסיבות בהן היא משתמשת וחושפת מידע מזהה אישי, כמתואר להלן.

המידע שלך

הנהלת האתר משתמשת באמצעי אבטחה טכנולוגיים על מנת לאבטח את המידע שלך. עם זאת אתה מודע לכך שהאתר ומאגרי המידע שלו אינם חסינים מפני התקפות סייבר ומפני גניבת ו/או דליפת מידע, ואתה משחרר בזה אתר הנהלת האתר מכל אחריות בגין אירועים כאמור ומוותר על כל טענה כנגד הנהלת האתר באשר לאירועים כאמור ו/או באשר לכל נזק העלול להיגרם בגינם באופן ישיר או עקיף.

המידע שלך ישמר אצל הנהלת האתר ולא יועבר לגורמים שלישיים וזאת מלבד מקרים ספציפיים המצויינים תחת תנאי השימוש.

אתה מסכים לכך שהמידע שלך ישמש לצרכים שיווקיים של האתר, לרבות שליחת אימיילים פרסומיים, הצעות, פרסום של גורמים שלישיים וכיו"ב.

בשום מקרה האתר לא יעביר פרטים מזהים שלך, אלא על פי אישורך או כפי הנדרש על פי חוק.

בהרשמתך לאתר/ברכישתך באתר אתה מצהיר כי הפרטים שמילאת הם פרטיך האישיים והם פרטים מלאים ומדוייקים. חל איסור מוחלט על התחזות ו/או הרשמה בשם אדם אחר.

 

איסוף מידע אישי

מבקרים מסוימים באתר בוחרים לקיים אינטראקציה עם האתר בדרכים המחייבות את הנהלת האתר לאסוף מידע אישי. כמות המידע וסוג המידע שאוספים על ידי הנהלת האתר תלוי באופי האינטראקציה. בכל אחד מהמקרים, הנהלת האתר אוספת מידע כזה רק כנדרש או מתאים למימוש מטרת האינטראקציה של המבקר עם האתר. מכיוון שמבקר מספק מידע אישי מרצונו, מבקר רשאי תמיד לסרב למסור מידע אישי. על המבקר לדעת כי יתכן שאזורים או פונקציות מסויימות באתר לא יעבדו, או לא יעבדו כראוי, ללא מידע אישי.

 

שימוש והגנה על מידע אישי

חברת הנהלת האתר חושפת מידע מזהה ואישי באופן פוטנציאלי רק לעובדיה, קבלניה וארגונים קשורים שלה (א) שצריכים לדעת את המידע על מנת לעבד אותו מטעמה של הנהלת האתר או לספק שירותים זמינים באתר, ו/או (ב) שהסכימו שלא לחשוף אותו לאחרים, למעט במידת הצורך כדי לעבד את המידע ו/או לספק שירות מטעם הנהלת האתר. חלק מאותם עובדים, קבלנים וארגונים קשורים עשויים להיות ממוקמים מחוץ למדינת מולדתך; על ידי שימוש באתר, אתה מסכים להעברת מידע כזה אליהם.

הנהלת האתר אינה משכירה או מוכרת את המידע האישי שלך או מידע שיכול לזהות אותך אישית. מלבד עובדיה, הקבלנים והארגונים המסונפים אליה, כמתואר לעיל, הנהלת האתר חושפת מידע בעל פוטנציאל זיהוי אישי ומידע אישי רק כאשר נדרש לעשות זאת על פי החוק, או כאשר הנהלת האתר מאמינה בתום לב כי גילוי המידע הינו הכרחי באופן סביר בכדי להגן על רכוש או זכויות אחרות של הנהלת האתר, צדדים שלישיים, או של הציבור הרחב.

נשמור את המידע האישי שלך לפי הצורך כדי לספק לך את המוצרים והשירותים שביקשת. אנו נשמור ונשתמש במידע האישי שלך במידת הצורך כדי לעמוד בהתחייבויותינו החוקיות, לפתור מחלוקות ולאכוף את זכויותינו וחובותינו החוקיות. תקופת שמירה זו עשויה להתארך מעבר לנקודה בה סיימת לעמוד בקשר איתנו כאשר להנהלת האתר יש בסיס לגיטימי או חובה חוקית לעשות זאת. בנוסף, תוכל לבקש מהנהלת האתר למחוק את המידע האישי שלך כמתואר בתנאי שימוש אלו.

 

הודעות מאיתנו ותקשורת נוספת

בביקורך באתר, אתה מסכים שהנהלת האתר עשויה לשלוח לך מדי פעם הודעות, בין אם בדואר ו/או בדואר אלקטרוני, כדי לספר לך על תכונות חדשות, לבקש ממך משוב, לספק לך מידע שיווקי, או ליידע אותך בדרך אחרת על האתר ושירותיו. יש לך את הזכות לבטל את קבלת תקשורת מסוג זה וצריך רק להודיע ​​לנו על בקשתך שלא לקבל עוד תקשורת כזו. ביחס לבקשות אחרות שתשלחו אלינו (למשל באמצעות דוא"ל תמיכה או באמצעות אחד ממנגנוני המשוב שלנו), אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפרסם את בקשתך כדי לעזור לנו לענות לבקשתך או לעזור לנו לתמוך במשתמשים אחרים. הנהלת האתר עושה מאמצים סבירים ומחושבים על מנת להגן מפני גישה בלתי מורשית, שימוש, גניבה, שינוי או הרס של מידע אישי ומידע בעל יכולת זיהוי אישי.

 

עוגיות (או “Cookies”)

קובץ Cookie וטכנולוגיה/יות דומה/ות (ביחד, "עוגיות") היא מחרוזת מידע שמאחסן אתר במחשב של מבקר, ושדפדפן המבקר מספק לאתר בכל פעם שהמבקר חוזר. האתר משתמש בעוגיות כדי לעזור להנהלת האתר לזהות ולעקוב אחר מבקרים, השימוש בהם באתר והעדפות הגישה לאתר שלהם. קבצי ה-Cookie של הנהלת האתר מופעלים במהלך ההפעלה הנוכחית שלך וגם קבועים (נשארים איתך מעבר להפעלה הנוכחית). המשתמשים באתר עשויים לחוות גם עוגיות של האתר וגם קבצי צד שלישי. מבקרים באתר שאינם מעוניינים להרשות עוגיות במחשב שלהם רשאים לבטל את הסכמתם על ידי הגדרת דפדפני האינטרנט שלהם לסרב לעוגיות לפני השימוש באתר או, במקרה של קובצי עוגיות של צד שלישי, על ידי ביטול הסכמה ישירות עם אתרי הצד השלישי, על ידי ביקור באתרים אלו וביצוע השינויים המתאימים בהגדרת העדפת המשתמש. למען הבהירות, רוב הטכנולוגיות דמויות העוגיות מסתמכות על כך שהעוגיות יתפקדו כראוי, ולכן במקרים רבים חסימת קבצי עוגיות באמצעות הגדרת העדפת משתמשים של צד שלישי תפגע בתפקודו. עליך לדעת כי על ידי ביטול קבלת עוגיות ייתכן שתכונות מסוימות באתר לא יתפקדו כראוי. לקבלת הוראות לביטול העוגיות, לחץ על אפשרות העזרה בדפדפן האינטרנט שלך. שים לב כי על פי עמידה במדיניות ההסכמה המפורשת של הנהלת האתר, המשתמשים העניקו את הסכמתם המפורשת לשימוש בכל קובצי העוגיות, כולל אך לא רק, עוגיות הפעלה נוכחית, עוגיות קבועות ועוגיות של צד שלישי. על ידי ביקור באתר זה וגלילה, אתה מסכים למדיניות העוגיות שלנו ושאנחנו עשויים להשתמש בעוגיות ליצירת חוויית המשתמש הטובה ביותר.

 

מידע אודות עוגיות ומקור ההגעה

עוגיות חוויית משתמש: עוגיות אלה מיועדות לשימוש בכל רחבי האתר שלנו ומספקות לך את חווית המשתמש הטובה ביותר.

עוגיות ניתוח נתונים: עוגיות אלה אוספות נתונים המשמשים לניתוח אופן השימוש באתרים שלנו או עד כמה הקמפיינים השיווקיים שלנו יעילים.

עוגיות פרסום: עוגיות אלו מאפשרות לנו להציג מודעות פרסום רלוונטיות על סמך תחומי העניין שלך.

 

הגדרת פרטיות בדפדפן – אל תעקוב אחר בקשות ואותות

"אל תעקוב אחר בקשות ואותות" או נוסחים דומים, הן הגדרות בדפדפני אינטרנט מסוימים המתריעים בפני אתרים כי המשתמש אינו מעוניין במעקב. האפשרות אם לכבד או שלא לכבד הגדרות אלו הינה אופציונלית עבור האתרים, ואתרים רבים אינם מכבדים הגדרות אלו אלה. יחד עם אתרים רבים אחרים, האתר אינו מכבד את הגדרות "אל תעקוב אחר בקשות או אותות". יחד עם זאת, כפי שהוסבר לעיל, אם תבחר שלא לקבל עוגיות, אנו נכבד את בקשתך.

 

פרטיות אצל אתרי צד שלישי

האתר מכיל קישורים לאתרים, אפליקציות, שירותים ומוצרים אחרים (ביחד, "אתרים אחרים"). הנהלת האתר והאתר אינם שולטים, בודקים או תומכים באתרים אחרים אלה. הנהלת האתר והאתר אינם בודקים, מאשרים או בהכרח מסכימים עם מדיניות הפרטיות של אתרים אחרים אלה. לפני שתשתף מידע אישי עם אתרים אחרים אלה, עליך לעיין במדיניות הפרטיות שלהם, בפרקטיקות ובמידע אחר הקיים אודות אופן הטיפול שלהם במידע האישי שלך.

אחריות:

הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש ו/או השימוש השגוי באתר ו/או במוצר ו/או שירות ו/או הסתמכות על המידע ו/או תוכן המוצג ו/או המופק באמצעות האתר, לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על המשתמש חלה האחריות המלאה והוא נושא בסיכון והחבות המלאים בעבור כל אובדן, נזק או חבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש באתר ו/או במוצר ו/או שירות, ובכל מקרה לא תהא חייבת הנהלת האתר בסכום העולה על הסכום ששולם, אם שולם, ע"י המשתמש להנהלת האתר ב-12 החודשים שקדמו ליום שבו נודע להנהלת האתר לראשונה על העלאת הטענה כלפיה.

במידה ותפר את תנאי השימוש של האתר, תהיה הנהלת האתר זכאית לחשוף את שמך ואת הפרטים הידועים לה אודותיך בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך וככל שהחוק מתיר זאת. הנך מתחייב לשפות את הנהלת האתר, עובדיה, מנהליה ומי מטעמה בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבד רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה (לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט) עקב הפרה של תנאי השימוש על ידך. כמו כן,  הנך  מתחייב לשפות את הנהלת האתר בגין כל טענה לנזק, תביעה או דרישה שתוגש נגדה, בקשר לתוכן שהועלה על ידיך לאתר והודעות שנשלחו על ידך במסגרת השימוש באתר.

סמכות שיפוט:

בכל מקרה של חילוקי דעות בין הנהלת האתר לבינך, הצדדים יעשו כל מאמץ על מנת להסדיר את חילוקי הדעות ביניהם בדרכי נועם ומבלי לערב ערכאות משפטיות. אם על אף השקעת מאמצים אלו ע"י הצדדים לא יעלה בידם כדי להסדיר את חילוקי הדעות ביניהם, יפנו הצדדים לבורר אשר יהיה בעל ניסיון בתחום הסחר האינטרנטי ואשר ימונה בהסכמה הדדית ביניהם. אם לא יגיע הצדדים לידי הסכמה ביניהם ימונה בורר כאמור ע"י לשכת עורכי הדין. הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר ינמק את פסק דינו ולא תנתן עליו רשות ערעור. פסקה זו תשב כהסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין על פי חוק הבוררות, תשכ"ח-1968. בכל מקרה שמכל סיבה שהיא יהיו מנועים הצדדים מלנהל את הסכסוך באמצעות בורר כאמור, יהיה בית המשפט בתל אביב-יפו, בית המשפט המוסמך הבלעדי לדון בסכסוך.

רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.

המחאה

המשתמש אינו רשאי להמחות את זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה לאחר ו/או לסחור בהם בכל דרך. הנהלת האתר רשאית להמחות הסכם זה לאחר ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל כך.

פרשנות:

תנאי השימוש מאגדים בתוכם את מכלול ההסכמות בין הצדדים. לא יהא תוקף לכל הסכמה אחרת בין הצדדים בין שנערכה בכתב ובין שבעל פה, אלא אם הוצגה למשתמש טרם הרכישה כחלק מתנאי הרכישה, או שנאמר בה במפורש ובכתב שהיא תקפה על אף הוראות תנאי השימוש.

הכותרות הניתנות לסעיפים נוספו לשם הנוחות בלבד ואין להקיש מהן על פרשנות תנאי השימוש. בכל מקום תחת תנאי השימוש בהם נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה היא גם לנקבה ולהיפך. בכל מקום תחת תנאי השימוש בהם נעשה שימוש בלשון יחיד או בלשון רבים, וטבעם של הדברים הם כי השימוש יהא מתאים גם ללשון שלא נעשה בה שימוש (יחיד או רבים) תהא הכוונה גם ללשון שלא נעשה בה שימוש.

ויתורה של הנהלת האתר על אכיפת אילו מסעיפי תנאי השימוש, ו/או פשרה שהגיע אליה עם משתמש ו/או שיהוי בהעלאת טענה, לא תתפרש כויתור על אילו מזכויותיה לסעדים העולים מהפרה של המשתמש את הוראות תנאי השימוש.

בשימושך באתר אתה מסכים באופן בלתי חוזר לתנאי השימוש במלואם וללא תנאי או סייג.